Ma - Vr : 09:00 - 17:00
info@kdj-bp.nl
+31 (0) 10 742 28 23

Disclaimer

Disclaimer

De content op deze website is met zorg ontwikkeld door K-D-J Business Partners BV. K-D-J Business Partners BV zal tevens zorgdragen voor onderhoud van de content. Daarnaast zal K-D-J Business Partners BV zich ervoor inspannen dat alle informatie dat op haar website wordt geplaatst de juiste informatie bevat.

K-D-J Business Partners BV kan evenwel de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie, content of gegevens op de website niet garanderen, noch hiervoor instaan. K-D-J Business Partners BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertrouwen op verstrekte informatie. De content van deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

K-D-J Business Partners BV accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op beweringen op deze website.

De informatie die op deze website wordt gegeven, wordt, al dan niet uitdrukkelijk, zonder enige vorm van garantie gegeven.

De informatie die K-D-J Business Partners BV op haar website publiceert zal met de grootste zorg worden bemachtigd van bronnen die K-D-J Business Partners BV als betrouwbaar acht. Echter garandeert dit niet dat de informatie of meningen die op de website worden vermeld of koppelingen naar externe websites of bronnen nauwkeuring, betrouwbaar of volledig zijn.

K-D-J Business Partners BV accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of diensten op enige website die niet onder toezicht valt van K-D-J Business Partners BV.

K-D-J Business Partners BV verklaart tevens dat de functies op de website vrij van fouten zullen zijn, dat onvolkomenheden zullen worden verholpen, dat de website of de server die de website aanbiedt vrij is van virussen of andere schadelijke elementen of dat gebruik van deze website succesrijke of nauwkeurige resultaten of uitkomsten zal opleveren.

Door gebruikt te maken van de diensten van website wordt er geen garantie gegeven dat kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page